Cinque Terre
อาจารย์ประจำสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม...

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : พระมหาสุทัศน์

ฉายา : -

ประโยค : 0

นักธรรม : เอก

สอนนักธรรมชั้น : ตรี

วิชา : -


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย