Cinque Terre
อาจารย์ประจำสำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม...

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : พระมหากฤษดา

ฉายา : ขตฺยาภินนฺโท

นามสกุล : เสือสา

ประโยค : 6

นักธรรม : เอก

สอนชั้นประโยค : 1-2

สอนวิชา : แปลมคธเป็นไทย


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย