Cinque Terre
ทำเนียบเปรียญธรรม ๙ วัดดาวดึงษาราม...

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : นายสำเนียง

นามสกุล : เลื่อมใส

ฉายา : -

ปีที่สอบได้ : 2530

สอบได้ขณะเป็น : สามเณร

ปัจจุบันทำงาน : -

ภูมิลำเนา

บ้านเกิด : จังหวัดร้อยเอ็ด


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย