Cinque Terre
พระภิกษุ-สามเณร วัดดาวดึงษาราม...

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ: สามเณรกิตติวัฒน์

นามสกุล: จันทร์หัวนา

ประโยค : 3

นักธรรม : เอก

การศึกษาทางโลก : ป.ตรี

ภูมิลำเนา

บ้านเกิด : เชียงราย


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ...

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา...

      "วันมาฆบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์....

อ่านเพิ่ม....

เพจวัดดาวดึงษาราม
ฟังธรรมะ
สวดพระมาลัย